Bemutatkozás

 
A Szent István Egyetem Növényvédelmi Intézet Integrált Növényvédelmi Tanszékének története a múlt század elejére (1924) tehető a Királyi Magyar Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Kar Növénykórtani Tanszékének, majd Intézetének megalapításával.

A tanszék mintegy 25 oktatójának, kutatójának és doktoranduszának tevékenysége kiterjed egyrészt a növényvédelem klasszikus diszciplínáira (növénykórtan, növényvédelmi állattan, gyomszabályozás), ezek rendszerben történő kezelésére (integrált védelem, integrált és ökológiai gazdálkodás növényvédelme), és egyes a kutatás-fejlesztés és innováció szempontjából kiemelt területekre, mint például molekuláris módszerek alkalmazása, biológiai védekezési módszerek fejlesztése, géntechnológiával módosított növények környezeti kockázatelemzése.

A fenti területek és így a tanszék aktivitása nem választható el a növényvédelem tágabb kihatásaitól, mint például a környezet védelme, a biológiai sokszínűség megőrzése, az élelmiszerminőség.

Az Integrált Növényvédelmi Tanszék számos tantárgyat oktat különböző BSc és MSc képzésekben, vezeti a Növényorvos MSc szakot és része a Növénytudományi Doktori Iskolának.

K+F+I munkáiban a hazai pályázatok mellett konzorciumi partner vagy koordinátor volt több nemzetközi (FAO és EU) projektnek, pl.:

Quessa: Quantification of Ecosystem Services for Sustainable Agriculture. EU-7 Framework Project


Endure: European Network for the Durable Exploitation of Crop Protection Strategies. EU-6 Framework Project


DiabrAct: Harmonise the strategies for fighting Diabrotica virgifera virgifera. EU-6 Framework Project


Integrated Pest Management for Western Corn Rootworm (WCR) FAO GTFS/RER/017/ITA
Elérhetőség:
Integrált Növényvédelmi Tanszék
Növényvédelmi Intézet
Kertészettudományi Kar
Szent István Egyetem
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1
Tel.: +36 28 522000/1771
Fax.: +36 28 522077
E-mail: info.nvi@mkk.szie.hu