Geiger Barbara egyetemi tanársegéd

Geiger Barbara egyetemi tanársegéd

MSc, 2012
tel.: 28/522000 1780
e-mail: Geiger.Barbara@mkk.szie.hu


Kutatásom középpontjában a tönkölybúza áll, mely az ökológiai gazdálkodás egyik vezérnövénye. Számos forrásból tájékozódhatunk a termésének kiváló biológiai értékéről, különböző feldolgozási lehetőségeiről, azonban károsítóinak tekintetében a fellelhető információk felületesek, legtöbbször a tönkölybúza kiemelkedő ellenállóságára hivatkozva. Ezen kalászos gabona károsítóinak széles körű felvételezését végzem el a kultúrnövény integrált növényvédelmének részletes kidolgozása érdekében.
Témám címe:A tönkölybúza (Triticum spelta L.) integrált védelmének megalapozása