Dr. Dorner Zita egyetemi docens

Dr. Dorner Zita egyetemi docens

Tudományos fokozat: PhD, 1999

Tel: +36 28 522000/1778

E-mail: Dorner.Zita@mkk.szie.hu

 
 

 

Kutatási területek:

 

Szakterületem a szántóföldi és a kertészeti kultúrák gyomnövényzetének feltérképezése, valamint az ellenük való ésszerű védekezési stratégia kidolgozása a különböző gyomszabályozási módszerek (agrotechnikai, mechanikai, kémiai) integrálásával.

 

Kutatási területem az ország különböző régióiban lévő ökológiai gazdaságok gyomflórájának, gyomösszetételének elemzése továbbá annak vizsgálata, hogy a különböző kultúrákban herbicidek használata nélkül, mennyire lehet elfogadható szinten tartani a gyomosodást. Az ökológiai gazdálkodásba vont területeken végzett gyomfelvételezésekkel a célunk az, hogy megismerjük az ökogazdaságok gyomnövényzetét, különleges és ritka gyomfajait a táblákon belül és a szegélyekben. Összehasonlító elemzéseket végzünk arra vonatkozóan, hogy milyen mértékben változik a gyomdiverzitás a konvencionális gazdálkodásról való átállás során. Az ökológiai gazdálkodásban alkalmazott gyomszabályozási technológiák, hatékonyan egészíthetik ki a herbicides gazdálkodást, csökkentve ezzel a gyomirtó szer felhasználást és a környezetterhelést.


 

Kutatási projektek:

 

European Network for the Durable Exploitation of crop protection strategies ENDURE. EU-6 Framework, Network of Excellence, 2006-2011. 2007-től a WEED BIOLOGY AND MANAGEMENT munkacsoport tagja.

“QUESSA” Quantification of ecological services for sustainable agriculture. EU-7 Framework KBBE.2012.1.2-02, 2013-2017

„SMARTER” Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe. EU RTD framework programme, 2013-2017

 Néhány kiemelt publikáció:


J. Storkey, N.Holst, O.Q.Bojer, F.Bigongiali, G.Bocci, N.Colbach, Z.Dorner, M.Riemens, I.Sartorato, M.Sonderskov, A.Verscwele 2014: Combining a weed traits database with a population dynamics model predicts shifts in weed communities. Weed Research 11/2014 DOI:10.1111/wre12126 IF: 2,05 

Zalai M., Dorner Z., Keresztes Zs. 2014: Seasonal weed structure of maize in the light of    farming systems. Applied Ecology and Environmental Research 12 (3) 765-776 V.P.

Vasileiadis, A.C. Moonen, M. Sattin, S. Otto, X. Pons, P. Kudsk, A. Veres, Z. Dorner, R. Weide, E. Marraccini, E. Pelzer, F. Angevin, J. Kiss (2013): Sustainability of European maize-based cropping systems: Economic, environmental and social assessment of current and proposed innovative IPM-based systems. European Journal of Agronomy 48. 1-11. 

Geiger B., Málnási Csizmadia G., Dorner Z., Szalai M. 2013: A Datura stramonium L. és a  Solanum dulcamara L. gyomnövényfajok magbiológiai vizsgálatai és a D. stramonium allelopátiája bioassay tesztekben. Növényvédelem. 49. 10. 447-454.

Z. Dorner, P.Q. Nam, M. Szalai, M. Zalai, Zs. Keresztes 2012: Weed composition and diversity of organic and conventional maize fields in Jászság region, in Hungary. Herbologia Vol. 13. NO. 2, 75 – 85.

Dorner Z., Bujdosó J., Zalai M. 2010: Ökológiai és konvencionális gazdálkodásban  termesztett kalászos kultúrák gyomviszonyainak elemzése Gyula térségében. Növényvédelem. 46. 2. 59-65.

M. Zalai, Z. Dorner 2010: Weed flora of cereals in different farming systems. Plant Breeding and Seed Science 61. 15-23 DOI: 10.2478/v10129-010-0008-4

M. Meissle, P. Mouron, T. Musa, F. Bigler, X. Pons, V.P. Vasileiadis, S. Otto, D. Antichi, J. Kiss, Z. Pálinkás, Z. Dorner, R. van der Weide, J. Groten, E. Czembor, J. Adamczyk, J.B Thibord, B. Melander, G. Cordsen Nielsen; R. Thostrup Poulsen; O. Zimmermann, A. Verschwele and E. Oldenburg 2010: Pests, pesticide use and alternative options in European maize production: Current status and future prospects. Journal of Applied Entomology 134.  357-375 IF 2008: 1,111

Vikár D., Szirmai O., Czóbel Sz., Dorner Z., Zalai M. 2010: Fiatal szántóparlagok szekunderszukcessziójának vizsgálata, különös tekintettel azok gyomviszonyaira. Növényvédelem. 46. 3. 109-116.