Dr. Zalai Mihály egyetemi docens

Dr. Zalai Mihály egyetemi docens

PhD, 2011

Tel.: +36 28 522 000/1786

E-mail: Zalai.Mihaly@mkk.szie.hu

 

 

Kutatási területek:

Kutatási területem a szántóföldi és kertészeti kultúrák gyomnövények elleni védelme, a termesztett kultúrákban előforduló gyomnövényzet.
 
Kiemeltem foglalkozom az ökológiai gazdálkodás alatt álló területek gyomnövényzetével, és e területek gyomszabályozási lehetőségeivel. Vizsgálatokat folytatok az ökológiai és a konvencionális gazdálkodás összehasonlítása céljából a gyomnövényzetre (gyomborítás, gyomdiverzitás) kifejtett hatásuk figyelembe vételével.
 
Kutatási körömbe tartozik a táblát övező művelt és féltermészetes élőhelyeknek a művelt táblák gyomnövényzetére kifejtett hatásának vizsgálata több régióban, illetve eltérő gazdálkodási rendszerekben.

A kutatócsoport több tagjával együtt részt veszek a jelentősen allergizáló parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) fejlődésének és kompetíciós képességének felderítését szolgáló nemzetközi együttműködésben (SMARTER).

 

Kutatási projektek:

European Network for the Durable Exploitation of crop protection strategies ENDURE. EU-6 Framework, Network of Excellence, 2006-2011.

TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program


 

Néhány kiemelt publikáció:


SZÉNÁSI, Á. – PÁLINKÁS, Z. – ZALAI, M. – SCHMITZ, O.J. – BALOG, A. (2014): Short-term effects of different genetically modified maize varieties on arthropod food web properties: an experimental field assessment. Scientific Reports. 4, Article number: 5315 (2014) doi:10.1038/srep05315. IF (2013): 5,038


ZALAI, M. – DORNER, Z. – KERESZTES, ZS. (2014): Seasonal weed structure of maize in the light of farming systems. Applied Ecology and Environmental Research. 12 (3): 765-776. IF (2013): 0,456


ZALAI, M. – KERESZTES, ZS. – DORNER, Z. (2014): Effects of field margins on the weed composition of organic cereals, IOBC-WPRS Bulletin, Landscape Management for functional Biodiversity, vol. 100, pp. 147-152.


HARCSA, M. – ZALAI, M. – SALLAI, A. – SZEMÁN, L. (2013): A study of the infestation of species-rich grasslands, mowed at different time intervals. Hungarian Weed Research and Technology. 14 (1): 38-44.

 

ZALAI, M. – DORNER, Z. – KOLOZSVÁRI, L. – KERESZTES, ZS. – SZALAI, M. (2012): A gyomfelvételezés pontosságát befolyásoló tényezők vizsgálata kukoricában. Növényvédelem, 48: 451-456.

 

ZALAI, M. – DORNER, Z. (2010): Weed flora of cereals in different farming systems. Plant Breeding and Seed Science, 61: 15-23.