Integrált növényvédelmi csoport

Csoportvezető: Dr. Szénási Ágnes egyetemi docens

 
    
A Növényvédelmi Intézet (korábban Növényvédelemtani Tanszék) évtizedekkel ezelőtt megalapozta és megalapította az Integrált növényvédelem oktatását, kutatását és fejlesztését Gödöllőn. Az integrált növényvédelem nem egyszerűen a védekezési eszközök és módszerek integrálása, hanem időben és térben túllép az egy év és egy adott tábla megközelítési módján, azaz elhelyezi annak megvalósítását egy tágabb rendszerben, amelyben prioritást kapnak a természetes szabályozó mechanizmusok. Ez a megközelítés, amely összhangban van a meghatározó nemzetközi fejlődési iránnyal (IOBC Integrált Gazdálkodás Irányelvek, EU Fenntartható Peszticidhasználat, stb.), mind az oktatásban, mind pedig a kutatás-fejlesztésben nemzetközileg elismertté tette az Intézetet.

     


Oktatási tevékenység:
A csoport több tantárgy oktatásával vesz részt a magyar és angol nyelvű BSc és MSc, valamint a PhD képzésekben. Oktatásunk magában foglalja az integrált növényvédelem alapjait, a különböző szántóföldi és kertészeti növények integrált védelmét, a növényvédelmi előrejelzést, a dísznövények védelmét.

Kutatási és fejlesztési tevékenység:
Rendszerszemléletű K+F+I tevékenység, amelyben egyaránt helyet kapnak az egyes védekezési eljárások, például a peszticidek mellett a természetes ellenségek, élőhelyek és kultúrnövények kapcsolatrendszere, az invazív kártevők (pl. az amerikai kukoricabogár), az új, innovatív módszerek (pl. a géntechnológiával nemesített növények) alkalmazása, modellezése, környezeti és gazdaságossági elemzése.
A Csoport koordinálta az ENDURE (EU-6 Keretprogram Integrált Növényvédelmi Kiválósági Hálózat) ’Developing training material for IPM learning’, ’Maize Based System Case Study’ aktivitásokat, részt vett a ’Meta-analyses of rotational effects on weeds and pests’, ’Developing of the Endure centre for use by adviser’ munkákban.