Dr. Szénási Ágnes egyetemi docens

Dr. Szénási Ágnes egyetemi docens

Tudományos fokozat: PhD, 2003

Tel: +36 28 522000/1778

E-mail: Szenasi.Agnes@mkk.szie.hu

 

 

 
Kutatási területek:

  • A különböző genetikailag módosított (egyes lepke- és/vagy bogárkártevőkkel szemben rezisztens és/vagy herbicid toleráns) kukorica hibridek környezeti hatásvizsgálata nem-célszervezet ízeltlábúakra
  • Szívócsapdában előforduló Thysanoptera fajok diverzitása és egyedszáma
  • Dísznövényeken előforduló károsítók vizsgálata
  • A szőlőtripsz előrejelzési lehetőségei, ill. előfordulása és egyedszáma az egyes szőlőültetvényekben

 

Kutatási projektek:

 

“Effects and mechanisms of Bt transgenes on biodiversity of non-target insects: pollinators, herbivores and natural enemies. EU-5 Shared costs RTD. QLRT-1999-30457. 2002-2003. (résztvevő)

Biológiai védekezésre alapozott paprikahajtatási technológia fejlesztése és meghonosítása a Jászságban  GAK-2004 ’ALAPI-00052/2004’ (2005-2007) (résztvevő)

Monitoring of key non-target arthropods in transgenic maize lines containing event DAS-591227, and the combined trait products (Pioneer HI-Bred, 2006-2008) (résztvevő),

Arthropod species selection in maize for regulatory testing (Europa Bio, 2008-2009) (résztvevő)

Monitoring of key non-target arthropods in transgenic maize lines containing event DAS-591227, and the combined trait products (Pioneer HI-Bred, 2009-2010)

 

 

Néhány kiemelt publikáció:

 

Balog A., Á. Szénási, D. Szekeres and  Z. Pálinkás (2011): Analysis of soil dwelling rove beetles (Coleoptera: Staphylinidae) in cultivated maize fields containing the Bt toxins, Cry34/35Ab1 and Cry1F x Cry34/35Ab1. Biocontrol Science and Technology 21, 293-297.

 

Knecht S., J.Romeis, L. A. Malone, M. P. Candolfi, M. Garcia-Alonso, O. Habuštová, J. E. Huesing, J. Kiss, W. Nentwig, X. Pons, S. Rauschen, Á. Szénási and F. Bigler (2010): A faunistic database as a tool for identification and selection of potential non-target arthropod species for regulatory risk assessmentof GM maize. IOBC wprs Bulletin 52, 65-69.

 

Balogh, A., J. Kiss, D. Szekeres, Á. Szénási and V. Markó (2009): Rove beetle (Coleoptera: Staphylinidae) communities in transgenic Bt- (MON810) and near isogenic maize. Crop Protection 30, 567-571.

 

Szénási Á., Kiss J., Pálinkás Z., Szekeres D. és Kádár F. (2009): Az amerikai kukoricabogár Európában: rezisztens kukoricahibridek környezeti hatásvizsgálata Európában és Magyarországon. In: Dudits D. (szerk.): Zöld géntechnológia és agrárinnováció. Barabás Zoltán Biotechnológiai Egyesület. Szeged. 101-108.

 

Kiss J., Szekeres D., Tóth F., Szénási Á. és Kádár F. (2007): Genetikailag módosított növények és környezetei kockázatok. A BT-kukorica példája. Magyar Tudomány, 167, 428-436.

 

Jenser G. and Á. Szénási (2004): Review of the biology ad vector capability of Thrips tabaci Lindeman (Thysanoptera: Thripidae). Acta Phytopathlogica et Entomologica Hungarica 39 (1-3), 137-155.

 

Jenser G., R. Gáborjányi, Á. Szénási, A. Almási and M. Grasselli (2003): Significance of hibernated Thrips tabaci Lindeman (Thysan., Thripidae) adults in the epidemic of tomato spotted wilt virus. Journal of Applied Entomology 127, 7-11.