Dr. Pálinkás Zoltán egyetemi adjunktus

Dr. Pálinkás Zoltán egyetemi adjunktus

PhD, 2016
Tel: +36 28 522000/1774
Email:Palinkas.Zoltan@mkk.szie.huKutatási területek:

Kutatási területem a különböző genetikailag módosított (egyes lepke- és/vagy bogárkártevőkkel szemben rezisztens és/vagy herbicid toleráns) kukorica hibridek környezeti hatásvizsgálata nem-célszervezet ízeltlábúakra.

Doktori kutatási témám mellett az amerikai kukoricabogár magyarországi terjedésével, ill. az ellene való különböző védekezési eljárásokkal foglalkozom.

 

Kutatási projektek:

Monitoring of key non-target arthropods in transgenic maize lines containing event DAS-591227, and the combined trait products (Pioneer HI-Bred, 2008-2010) (résztvevő)


European Network for the Durable Exploitation of crop protection strategies ENDURE. EU-6 Framework, Network of Excellence, 2007-2011. 2009-től a ’Maize Case Study’ és ’Maize Based System Case Study’ munkacsoport tagja


Jedlik Ányos NKFP KUKBOGMV OM 00063/2008 sz. projekt (Kukoricabogárral szemben ellenálló kukoricahibridek nemesítése klasszikus és biotechnológiai módszerekkel) (2008-2010) (résztvevő)

 


Néhány kiemelt publikáció:


Szénási Á., Kiss J., Pálinkás Z., Szekeres D. és Kádár F. (2009): Az amerikai kukoricabogár Európában: rezisztens kukoricahibridek környezeti hatásvizsgálata Európában és Magyarországon. In: Dudits D. (szerk.): Zöld géntechnológia és agrárinnováció. Barabás Zoltán Biotechnológiai Egyesület. Szeged. 101-108.

Meissle M., P. Mouron, T. Musa, F. Bigler, X. Pons, V.P. Vasileiadis, S. Otto, D. Antichi, J. Kiss, Z. Pálinkás, Z. Dorner, R. van der Weide, J. Groten, E. Czembor, J. Adamczyk, J.B Thibord, B. Melander, G. Cordsen Nielsen; R. Thostrup Poulsen; O. Zimmermann, A. Verschwele and E. Oldenburg (2009): Pests, pesticide use and alternative options in European maize production: Current status and future prospects. Journal of Applied Entomology 134 (5): 357-375.

Kiss J., Szénási Á., Pálinkás Z., Dorner Z., Zalai M., Balog A. és  Kádár F. (2010): Környezeti kockázat-vizsgálatok GM kukoricákkal. Zöld biotechnológia, 6, (11), 4-10.

Balog A., Á Szénási, D. Szekeres and  Z. Pálinkás (2011): Analysis of soil dwelling rove beetles (Coleoptera: Staphylinidae) in cultivated maize fields containing the Bt toxins, Cry34/35Ab1 and Cry1F x Cry34/35Ab1. Biocontrol Science and Technology 21 (3): 293-297.

Vasileiadis V.P., M. Sattin, S. Otto, A. Veres, Z. Pálinkás, R. Ban, X. Pons, P. Kudsk, R. van der Weide, E. Czembor, A.C. Moonen, J. Kiss (2011): Crop protection in European maize-based cropping systems: current systems and recommendations for future implementation of innovative Integrated Pest Management tools. Agricultural Systems 104, 533-540.