Dr. Kiss József egyetemi tanár, tanszékvezető

Dr. Kiss József egyetemi tanár, tanszékvezető

PhD, 1992

Tel: +36 28 522000/1771

E-mail: Jozsef.Kiss@mkk.szie.hu

 


Kutatási területek:

Kutatási területem a termesztett növények, elsősorban szántóföldi növények, így a kukorica és az őszi búza) integrált védelme, illetve az integrált védelem egyes elemei (kártevők, természetes ellenségek, peszticidek, nem-peszticides védekezési eljárások, stb.).

A kártevők közül magyarországi megjelenése óta dolgozom az amerikai kukoricabogár (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) hazai és európai terjedésével, populáció-mintázási módszerekkel, védekezési eljárásokkal (természetes ellenségek, agrotechnikai módszerek, csökkentett dózisú inszekticidek, géntechnológiával nemesített hibridek). Európai terjedését 15 éve követjük, táblaszintű populáció-felszaporodását, táj-szintű migrációját modelleztük. Kártételi küszöbértékeket határoztunk meg, természetes ellenségeinek szerepét elemeztük.

 

Az integrált védelem térbeli és időbeli megvalósítása, a különböző élőhelyek (tábla, táblaszegély) szerepe egyes természetes ellenségek (futóbogarak, holyvák, pókok) és általánosságban a biológiai sokszínűség fenntartásában és az integrált védelemben.

 

Az elmúlt években figyelmem napjaink egyik legnagyobb kihívása, a géntechnológiával nemesített (GM) növények integrált védelemi szempontjai felé fordult. A GM növények olyan kihívást jelentenek mindannyiunk számára, amelyhez a kutatás-fejlesztésben, oktatásban, képzésben, társadalmi kommunikációban meg kell találnunk s válaszokat. Kutatásban a GM (Bt és herbicid toleráns) kukoricák környezeti kockázatelemzésével dolgozom (direkt és indirekt hatásuk cél- és nem-*célszervezetekre), ezen elemzése, modellezése. Hazai és nemzetközi munkáim másik része ugyan a kutatás-fejlesztésre és az innovációra alapozva, de annak szabályozási, stratégiai fejlesztési irányaival foglalkozik.

 

Kutatási projektek:

European Network for the Durable Exploitation of crop protection strategies ENDURE. EU-6 Framework, Network of Excellence, 2006-2011 Principal Contractor NVI kb. 350 000 €

Harmonise the strategies for fighting Diabrotica virgifera virgifera. DIABR-ACT, EU-6 Framework”. no.: 022623. (DiabrAct webpage): 2006-2008, Specific Support Action. Principal Contractor. 70 000 €

Development of IPM for Western Corn Rootworm in Central and Eastern Europe” Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO GTFS/RER/017/ITA project. Koordinátor Kiss J. 2003-2007. 2 230 000 US$

“Threat to European maize production by the invasive quarantine pest, Western Corn Rootworm (Diabrotica virgifera virgifera LeConte): a new sustainable approach. EU-5 Shared costs RTD. QLK5-CT-1999-01110. 2000-2003. Principal Contractor, 160 000 €

“Effects and mechanisms of Bt transgenes on biodiversity of non-target insects: pollinators, herbivores and natural enemies. EU-5 Shared costs RTD. QLRT-1999-30457. 2000-2003. Principal Contractor, 220 000 €

 

 

Néhány kiemelt publikáció:

 

Kiss J, J. Komáromi, J. K. Bayar, C.R. Edwards, I. Hatala-Zsellér (2005): Western Corn Rootworm (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) and the crop rotation systems in Europe. In S. Vidal, U. Kuhlmann and C.R. Edwards (Editors): Western Corn Rootworm: Ecology and Management. CABI Publishing, Wallingford, Oxon UK. 189-220 p.

 

Kiss J, C.R. Edwards, H.K. Berger, P. Cate, M. Cean, S. Cheek, J. Derron, H. Festic, L. Furlan, J. Igrc-Barčić, I. Ivanova, W. Lammers, V. Omelyuta, G. Princzinger, Ph. Reynaud, I. Sivcev, P. Sivicek, G. Urek and O. Vahala (2005): Monitoring of Western Corn Rootworm (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) in Europe 1992-2003. In S. Vidal, U. Kuhlmann and C.R. Edwards (Editors): Western Corn Rootworm: Ecology and Management. CABI Publishing, Wallingford, Oxon UK. 29-39 p.

 

Kiss J, (2008): Peaceful co-existence with WCR? A case of Integrated Production/Farming from Hungary. In G. Governatori (Editor): Integrated Pest Management for Corn: a necessity or an opportunity? The case of the Western Corn Rootworm. ERSA – Regional Agency for Rural Development, Autonomous Region of Friuli Venezia Giulia. Gorizia Italy. 78-84 p.

 

Carrasco, L.R., T.D. Harwood, S. Toepfer, A. MacLeod, N. Levay, J. Kiss, R.H.A. Baker, J.D. Mumford, J.D Knight (2009): Dispersal kernels of the invasive alien western corn rootworm and the effectiveness of buffer zones in eradication programmes in Europe. Annals of Applied Biology.

 

M. Meissle, P. Mouron, T. Musa, F. Bigler, X. Pons, V.P. Vasileiadis, S. Otto, D. Antichi, J. Kiss, Z. Pálinkás, Z. Dorner, R. van der Weide, J. Groten, E. Czembor, J. Adamczyk, J.B Thibord, B. Melander, G. Cordsen Nielsen; R. Thostrup Poulsen; O. Zimmermann, A. Verschwele and E. Oldenburg (2009): Pests, pesticide use and alternative options in European maize production: Current status and future prospects. Journal of Applied Entomology.

 

Balogh, A., J. Kiss, D. Szekeres, A. Szenasi and V. Marko (2009): Rove beetle (Coleoptera: Staphylinidae) communities in transgenic Bt- (MON810) and near isogenic maize. Crop Protection.

 

J.N. Perry, Y. Devos, S. Arpaia, D. Bartsch, A. Gathmann, R.S. Hails, J. Kiss, K. Lheureux, B. Manachini, S. Mestdagh, G. Neemann, F. Ortego, J. Schiemann and J.B. Sweet (2010): A mathematical model of exposure of non-target Lepidoptera to Bt-maize pollen expressing Cry1Ab within Europe. Proceedings of the Royal Society B.