Növényvédelmi állattani csoport

Csoportvezető: Dr. Szalai Márk egyetemi adjunktusA Növényvédelmi állattani csoport oktatási területéhez tartozik a termesztett növényeinken gyakori állati kártevők és természetes ellenségeik rendszertanának, alaktanának, elterjedésének, gazdasági jelentőségének és életmódjának ismertetése, valamint a kártevők elleni védekezés ma jellemző lehetőségeinek (agrotechnikai, fizikai, kémiai, biológiai, bioracionális és biotechnológiai védekezés) bemutatása, elemzése és értékelése gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi szempontból.
Kutatási területeink elsősorban a kis ráfordítás-igényű (low-input) agrotechnikai és biológiai védekezési módszerekkel kapcsolatosak:
  • Ökológiai kiegyenlítő területek (ECA, ecological compensation area), például mezővédő erdősávok, mezsgyék és egyéb mérsékelten bolygatott élőhelyek kártétel-befolyásoló hatása.
  • Növényvédelmi szempontból jelentős élőhelyek mennyiségi és minőségi mutatóinak tájszintű elemzése.
  • Különböző művelésmódok (pl. talajtakarásos termesztés) hatása a kártevőkre és azok természetes ellenségeire.
  • Tárolt szemestermények vegyszermentes védelmének lehetőségei.
  • A hagyományos, önellátó gazdálkodás (pl. ártéri gazdálkodás, erdőkert-gazdálkodás) mai változataira jellemző kártételi kockázatok felmérésének és csökkentésének lehetőségei.
  • Pókok növényvédelmi jelentősége.
  • Hajtatott paprika vegyszermentes védelme.Ragadozó virágpoloska (Orius sp.) hajtatott paprika virágjában
Változatos élőhelyeket kínáló tájrészlet