Dr. Papp Komáromi Judit tudományos munkatárs

Dr. Papp Komáromi Judit tudományos munkatárs

Tudományos fokozat: PhD, 2008

Tel: +36 28 522000/1771

E-mail: Komaromi.Judit@mkk.szie.hu

 

 

Kutatási területek:

Kutatási területem, a vetésváltás hatásának feltárása az amerikai kukoricabogár (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) populáció egyedszám változására. Az USA-ban jelen lévő, az első éves kukoricában is komolya gazdasági károkat okozó, vetésváltás toleráns törsz megjelenésének veszélye fennáll hazánkban is. Magyarországi körülmények között a diverz tájszerkezet és széles spektrumú vetésváltási rendszer változatos táplálékforrást és különböző tojásrakásra alkalmas területet biztosít az amerikai kukoricabogár egyedei számára, ellentétben az USA kukoricatermő övezetében alkalmazottakkal. Ezek a körülmények, a térben és időben kialakított diverzitás az amerikai kukoricabogár egyedek vetésváltás toleráns törzsének kialakulása ellen hatnak. Mindamellett, a vetésváltási rendszerek változása, valamint az amerikai kukoricabogár adaptációja az európai körülményekhez, a téma folyamatos elemzését kívánják.

 

Az amerikai kukoricabogár megjelenésével a magyarországi gazdálkodók, mezőgazdasági termelői közösségek erősen kitett helyzetbe kerültek. Az amerikai kukoricabogár ellni, helyi szinten alkalmazható integrált növényvédelmi stratégiák kidolgozása, a közösség tagjainak döntéshozatali képességnövelése, a közösségfejlesztés, a helyi szereplők bevonása kulcskérdés az amerikai kukoricabogár elleni hatékony védekezésben. Az amerikai kukoricabogár elleni integrált védelem kidolgozása (Development of IPM for Western Corn Rootworm in Central and Eastern Europe” Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO GTFS/RER/017/ITA project) projektben mint nemzeti képzési koordinátor vettem részt.

                                                             

Néhány kiemelt publikáció:

Kiss J., Komaromi J., Bayar, K., Edwards, C.R. and Hatala-Zsellér I. (2005); Western Corn Rootworm (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) and the crop rotation system in Europe. p. 189-221 In Vidal,S.; Kuhlman,U. and Edwards, C.R. (Edited) Western Corn Rootworm Ecology and Management. CABI Publishing p.310

 

Meinke, L.J., Sappington, T.W., Onstad, D.W., Guillemaud, T., Miller N.J., Komaromi, J., Levay, N., Furlan, L., Kiss, J. and Toth, F. (2009): Western corn rootworm (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) population dynamics. Agricultural and Forest Entomology, 11: 29-46

 

Komáromi, J., Kiss, J. and Edwards, C.R. (2006): Comparison of pheromone baited and visual trap captures for western corn rootworm (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) during the population built up. Acta Phytopatologica et Entomologica Hungarica, 41: 305-315.

 

Tóth, F.; Horváth, L.; Komáromi, J.; Kiss, J.; Széll, E. (2002): Field data on the presence of spiders preying on the western corn rootworm (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) in Szeged, Hungary. Acta Phytopatologica et Entomologica Hungarica 37 (1-3), pp.163-168