Dr. Szalai Márk egyetemi adjunktus

Dr. Szalai Márk egyetemi adjunktus

PhD, 2012
Tel: +36 28 522000/1774
E-mail: Szalai.Mark@mkk.szie.hu


Kutatási terület:

Ökoszisztéma szolgáltatások számszerűsítése: elsősorban a biológiai kártevő szabályozás és a megporzás vizsgálata. Valamint az agrártájban található féltermészetes élőhelyek hozzájárulása ezekhez az ökoszisztéma szolgáltatásokhoz.
Emellett a növényvédelemben felhasználható szimulációs modellekkel foglalkoztom és a modellek érzékenységvizsgálatával. A szimulációs modellek érzékenységvizsgálatáról bővebben itt. Jelenleg egy sejtautomata modellen dolgozom, ami az amerikai kukoricabogár (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) elleni védekezést térség szinten képes segíteni.


Kutatási projektek:

Quantification of Ecological Services for Sustainable Agriculture QUESSA. EU-7 Framework, 2013-2017 (www.quessa.eu). a ’conservation biocontrol in winter wheat, HU’ és a ’pollination of sunflower, HU’ esettanulmányok vezetője
European Network for the Durable Exploitation of crop protection strategies ENDURE. EU-6 Framework, Network of Excellence, 2007-2010 (www.endure-network.eu). 2008-tól a ’Meta-analyses of rotational effects on weeds and pests’ munkacsoport tagja
Harmonise the strategies for fighting Diabrotica virgifera virgifera. DIABR-ACT, EU-6 Framework”. no.: 022623. (diabract.vitamib.com): 2006-2008, (résztvevő)Néhány kiemelt publikáció:

S. Toepfer, M. Zellner, M. Szalai, U. Kuhlmann (2015): Field survival analyses of adult Diabrotica virgifera virgifera (Coleoptera: Chrysomelidae). Journal of Pest Science, DOI: 10.1007/s10340-014-0575-5
M. Szalai, J. Kiss, Sz. Kövér, S. Toepfer (2014): Simulating crop rotation strategies with a spatiotemporal lattice model to improve legislation for the management of the maize pest Diabrotica virgifera virgifera. Agricultural Systems, 124 39-50, DOI: 10.1016/j.agsy.2013.10.009
M. Szalai, J. Kőszegi, S. Toepfer, J. Kiss (2011): Colonisation of First-year Maize Fields by Western Corn Rootworm (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) from Adjacent Infested Maize Fields. Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, 46(2) 213-223, DOI: 10.1556/APhyt.46.2011.2.5
M. Szalai, J. Papp Komáromi, R. Bažok, J. Igrc Barčić, J. Kiss, S. Toepfer (2011): Generational growth rate estimates of Diabrotica virgifera virgifera populations (Coleoptera: Chrysomelidae). Journal of Pest Science, DOI: 10.1007/s10340-010-0336-z, összefoglaló
Veres A., Lavigne C., Petit S., Conord C., Moonen C., Bohan D., Kiss J., Tóth F., Szalai M. (2010): Élőhelyek növényvédelmi szerepe a mezőgazdasági tájban. Növényvédelem, 46(10) 481-491.Tagság tudományos társaságokban:
  • Magyar Biológus Társaság 2005-
  • International Organization for Biological Control of Noxious Animals and Plants (IOBC/WPRS) 2009-
  • International Society for Ecological Modelling, European Chapter (ISEM-Europe) 2011-


Bírálói tevékenység:
  • Bulletin of Entomological Research
  • Computers and Electronics in Agriculture
  • Cereal Research Communications
  • Entomologica Fennica