Növénykórtani csoport

Csoportvezető: Dr. Turóczi György egyetemi docens


Oktatási tevékenység
Bevezetés a növénykórtanba, Általános növénykórtan, Szántóföldi növények betegségei, Kertészeti növények betegségei, Ökológiai és biológiai növényvédelem, Termények védelme tárgyak oktatása BSc (mezőgazdasági mérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök, kertészmérnök) nappali és levelező és MSc (növényorvos, természetvédelmi mérnök) nappali és levelező képzésekben.
A növényorvos MSc (és más szakirányos BSc és MSc) hallgatók diploma témaválasztásukkal elsősorban a csoporton belül folyó kutatási területekhez kapcsolódhatnak, de saját gazdasági háttérrel illetve más intézményekkel, cégekkel együttműködve lehetőség van a legváltozatosabb növénykórtani, illetve biológiai növényvédelemmel foglalkozó témák választására.

Kutatási tevékenység
Kiemelt területek: a napraforgó és a csonthéjasok betegségeinek vizsgálata; egyes kórokozók populációbiológiai jellemzése; a növényi indukált rezisztencia molekuláris szintű vizsgálata; biológiai védekezés antagonista mikroorganizmusokkal növénykórokozók ellen és entomopatogének alkalmazhatósága kártevőkkel szemben.
Pályázati és egyéb keretekben együttműködünk más felsőoktatási intézményekkel, kutatóhelyekkel (MTA Növényvédelmi Kutató Intézete, Szegedi Gabonakutató Kft, stb) illetve az MGSZH Növényvédelmi szakembereivel.
Doktorandusz hallgatóink a fenti témákhoz kapcsolódó kutatási területeken folytatják munkájukat.