Dr. Turóczi György egyetemi docens

Dr. Turóczi György egyetemi docens

Tudományos fokozat: PhD, 1997

Tel: +36 28 522000/1776

E-mail: Turoczi.Gyorgy@mkk.szie.hu

 

 


 
Kutatási területek:

 

Fő kutatási területem a növénykórokozók (elsősorban talajeredetű) elleni biológiai – ökológiai védekezés új, környezetkímélő lehetőségeinek vizsgálata szántóföldi (napraforgó, búza) és kertészeti (paradicsom, paprika, saláta, stb) kultúrákban. E munkák során más főiskolák, egyetemek tanszékeivel, illetve termelő cégekkel együttműködve antagonista Trichoderma, Pseudomonas, Bacillus fajok, Coniothyrium minitans és más mikrobák, továbbá új típusú réz készítmények gyakorlati alkalmazhatóságát valósítottuk meg, illetve segítettük elő. Ennek során különösen fontosnak tartottam és tartom a laboratóriumi kísérletek és a gyakorlati alkalmazás közötti szakadék áthidalását. A kártevők elleni biológiai védekezés lehetőségei keretében entomopatogén gombák (részben saját izolátumok: Metarhizium anisopliae) és baktériumok hatékonyságát, alkalmazhatóságát kutatjuk.

Részben a fenti témakörhöz kapcsolódóan foglalkozom a Sclerotiniaceae családba tartozó kórokozók biológiájával (taxonómiai, ökofiziológiai, patológiai kérdések), illetve kertészeti és szántóföldi növények betegségeivel.

 

 

Kutatási projektek:

 

Biológiai inszekticid és nematicid készítmény kidolgozása, GOP-1.1.1-07/1-2008-0020 2008 – 2009, teljes támogatás: 50 m Ft, ebből SZIE támogatás: 13 m Ft

 

Monokultúrás” napraforgó termesztés biológiai növényvédelemmel, MAG Zrt, GAK „POLIHELI”, 2006 – 2008, teljes támogatás: 59 m Ft, ebből SZIE támogatás: 15 m Ft

 

Nagyhatékonyságú összetett biokontroll készítmények kifejlesztése a zöldség és gombatermesztésben előforduló patogén mikroorganizmusok ellen, MAG Zrt (KPI), Jedlik, SZINER07, 2008 – 2010, teljes támogatás: 394 m Ft, ebből SZIE támogatás: 53 m Ft

 

 

Néhány kiemelt publikáció:

 

Turóczi, Gy., Posta, K., Badenszky, L., Bán, R. (2010): Fusarium wilt of water melon caused by Fusarium solani in Hungary. Plant Breeding and Seed Science, in press.

 

Sződi, Sz., Rozsnyay, Zs., Rózsa, E. and Turóczi, Gy. (2008): Susceptibility of sour cherry cultivars to isolates, International Journal of Horticultural Science (1-2):67-71.

 

Toepfer, S.; Kiss. J., Turoczi, G, Komaromi, J., and U. Kulmann (2005): Options for developing integrated control measures against the maize pest Diabrotica virgifera virgifera (Coleoptera: Chrysomelidae) in Europe., IOBC/WPRS Bulletin 28 (2): 1-7.

 

Zándoki E., Sződi Sz., Turóczi Gy., (2005): Mycelial compatibility of Sclerotinia sclerotiorum strains of different area, Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, 40:279-287.

 

Turóczi Gy. (2003): A gombák szerepe a biológiai növényvédelemben és a környezetvédelemben, Jakucs Erzsébet, Vajna László (szerk.) Mikológia, Agroinform Kiadó, Budapest, 2003.