Dr. Körösi Katalin egyetemi docens

Dr. Körösi Katalin egyetemi docens

PhD, 2011

Tel: +36 28 522000/1786

E-mail:  Korosi.Katalin@mkk.szie.hu


 

 

Kutatási területek:

Kutatási területem a kémiai úton kiváltott indukált rezisztencia tanulmányozása elsősorban a napraforgó peronoszpórás betegségével szemben. Az indukált rezisztenciáról az irodalomban sok ismeret található, háttere azonban még mindig nem teljesen tisztázott, ezért kutatási célunk a kémiailag aktivált rezisztencia során a növényekben lejátszódó folyamatok minél pontosabb feltárása (sejt és szöveti szintű változások nyomon követése, antioxidáns enzimek, valamint a rezisztens állapottal kapcsolatba hozható gének aktivitás változásának megfigyelése). A folyamatok tisztázásával további célunk az indukált rezisztencia esetleges beépíthetőségének vizsgálata a napraforgó integrált védekezésébe, amellyel kiegészíthető lenne az eddigi hagyományos védekezés (csávázás, genetikailag rezisztens fajták).

            Foglalkozom továbbá antagonista baktériumok kutatásával is, amely munka során célunk olyan antagonista baktériumot tartalmazó készítmény kialakítása, amely biztonságosan és hatékonyan használható fel növénypatogén illetve termesztett gombán patogén baktériumok és gombák elleni védekezésre. Réz toleráns mutáns törzsekkel dolgozunk, így a készítmény réztartalmú peszticidekkel kombinálva az integrált növényvédelemben is alkalmazható lenne. Munkánkban célunk olyan kiemelkedően antagonista képességű, valamint rézzel szemben is toleráns baktériumtörzsek előállítása, amelyek a gyakorlatban is felhasználhatóak, ezzel segítve a környezetbarát növényvédelmet.

 

Kutatási projektek:

OTKA 81209, 2010-2013: Az indukált és genetikai rezisztencia mechanizmusának összehasonlító elemzése a napraforgó két jelentős kórokozója, a Plasmopara halstedii (Farl.)Berl.et de Toni és a Sclerotinia sclerotiorum (Lib.)de Bary esetében.18 700 eFt (résztvevő).

 

Jedlik Ányos SZINER07, 2008-2010 Nagyhatékonyságú összetett biokontroll készítmények kifejlesztése a zöldség és gombatermesztésben előforduló patogén mikroorganizmusok ellen (résztvevő)

 

OTKA  T043319, 2003-2006: A napraforgó-peronoszpórával szembeni szisztemikus indukált rezisztencia citológiai és molekuláris genetikai háttere. 6000 eFt (résztvevő).

 

Néhány kiemelt publikáció:

K. Körösi, R. Bán, F. Virányi, B. Barna (2010) Biochemical and Molecular Changes in Downy Mildew-infected Sunflower Triggered by Resistance Inducers. Journal of Phytopathology, in press.

 

CS. Vágvölgyi, K. Körösi, Zs. Antal, Gy. Turóczi, L. Manninger (2009) The effect of copper on the effectiveness of biocontrol bacterium stranins. VIII. Alps-Adria Scientific Workshop, Cereal Research Communications Vol. 37: 589-592.

 

K. Körösi, N. Lázár, F. Virányi (2009) Resistance To Downy Mildew in Sunflower Induced by Chemical Activators Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica 44 (1), pp. 1–9.

 

K. Körösi, N. Lázár, F. Virányi (2007) Resistance response to downy mildew (Plasmopara halstedii) in sunflower (Helinathus annuus) activated by chemical inducers. Advances in Downy Mildew Research, Vol. 3. 237-241.

 

Körösi K., Virányi F., Bán R. (2007): Növényi aktivátorok hatása a napraforgó peronoszpórás betegségére. Növényvédelem 43, 597-602.

 

Bán, R., Virányi, F., Körösi, K., Nagy, S. (2004): Indukált rezisztencia a napraforgó-peronoszpórával szemben (Induced resistance against sunflower downy mildew). Növényvédelem 40 (11): 545-550.