Dr. Bán Rita egyetemi docens

Dr. Bán Rita egyetemi docens

PhD, 1999

Tel:   +36 28 522000/1774

E-mail: Ban.Rita@mkk.szie.hu

 

 

Kutatási területek:

 

Szakterületem a szántóföldi növények, különösen a gabonafélék betegségeinek (elsősorban gombakórokozóinak) vizsgálata (elterjedés, kártétel, védekezés).

 

Kutatási területem a napraforgó kórokozói (peronoszpórás betegség, szklerotíniás rothadás) elleni alternatív védekezési módok, különösképpen az indukált rezisztencia tanulmányozása. A kémiai (BTH, INA, BABA, stb.) és biológiai faktorokkal (pl. mikorrhíza gombákkal) kiváltható, ún. szisztemikus indukált rezisztencia hatékony és környezetkímélő védekezési eljárásnak ígérkezik a napraforgó betegségei ellen a hagyományos növényvédelmi eljárások (csávázás, rezisztencia nemesítés) mellett. Az ezzel kapcsolatos szabadföldi, sejt- és szöveti szintű, valamint molekuláris vizsgálatokkal az a célunk, hogy feltárjuk az indukált rezisztencia hátterében lezajló folyamatokat, hogy azok ismeretében ez az alternatív védekezési mód biztonsággal beépíthető legyen a napraforgó integrált védelmébe.

Foglalkozom továbbá a növényi kórokozók jelentőségével a vizes élőhelyeken, azon belül is leginkább a nádállományokban. A nádasokat fertőző gombák szerepet játszhatnak az egyensúly felbomlásában a természetes környezetben (pl. befolyásolják a tavak feltöltődését), hozzájárulhatnak a nádasok nagymértékű pusztulásához, valamint jelentősen rontják a nád minőségét, felhasználhatóságát. A vizes élőhelyeken és természetes vizeinkben előforduló kórokozók mindezek mellett fertőzhetik gazdasági növényeinket is.

 

Kutatási projektek:

 

OTKA 81209, 2010-2013: Az indukált és genetikai rezisztencia mechanizmusának összehasonlító elemzése a napraforgó két jelentős kórokozója, a Plasmopara halstedii (Farl.)Berl.et de Toni és a Sclerotinia sclerotiorum (Lib.)de Bary esetében.18 700 eFt (senior kutató).

 

European Network for the Durable Exploitation of crop protection strategies ENDURE. EU-6 Framework, Network of Excellence, 2006-2011. 2009-től az EUROWHEAT munkacsoport tagja.

 

OTKA T043319, 2003-2006: A napraforgó-peronoszpórával szembeni szisztemikus indukált rezisztencia citológiai és molekuláris genetikai háttere. 6000 eFt (témavezető).

 

OTKA T038197, 2002-2004: Növényi aktivátorok és rezisztencia-fokozók szerepe a napraforgó gombakórokozókkal szembeni ellenállóságában. 4500 eFt (résztvevő).

 

 

Néhány kiemelt publikáció:

 

Turóczi, Gy., Posta, K., Badenszky, L., Bán, R. (2010): Fusarium wilt of water melon caused by Fusarium solani in Hungary. Plant Breeding and Seed Science, in press.

 

Körösi, K., Bán, R., Virányi, F., Barna, B. (2010) Biochemical and Molecular Changes in Downy Mildew-infected Sunflower Triggered by Resistance Inducers. Journal of Phytopathology, in press.

 

Körösi K., Virányi F., Bán R. (2007): Növényi aktivátorok hatása a napraforgó peronoszpórás betegségére (Effect of plant inducers on downy mildew of sunflower). Növényvédelem 43 (12): 597-602.

 

Bán, R., Virányi, F., Komjáti, H. (2004): Benzothiadiazole-induced resistance to Plasmopara halstedii (Farl.) Berl. Et de Toni in sunflower. Advances in Downy Mildew Research vol.2. 265-273, Kluwer Academic Publishers, Netherlands.

 

Bán, R., Virányi, F., Körösi, K., Nagy, S. (2004): Indukált rezisztencia a napraforgó-peronoszpórával szemben (Induced resistance against sunflower downy mildew). Növényvédelem 40 (11): 545-550.