Dr. Virányi Ferenc ny. egyetemi tanár

Dr. Virányi Ferenc ny. egyetemi tanár

Tudományos fokozat: MTA Doktora, 1993

Tel.: +36 28 522000/1785

E-mail: Viranyi.Ferenc@mkk.szie.hu

 

 

Kutatási területek:

Több mint három évtizede tanulmányozom a termesztett növények peronoszpórás betegségeit. Kezdetben elsősorban a környezeti feltételek meghatározó szerepét vizsgáltam a járványok kialakulására, majd a kémiai védekezés hatékonyságának kérdései foglalkoztattak. Ez utóbbi keretében társkutatókkal együttműködésben új gombaölő szer kombinációkat dolgoztunk ki és szabadalmaztattunk, melyeknél a szinergista hatása jelentette az előrelépést. Közben egyre inkább érdekelt a peronoszpóra kórokozók változékonysága, valamint a gazdanövényükkel létesített kapcsolat jellege, más szóval a fogékonyság és rezisztencia természete. Ez utóbbi témához kapcsolódik a legutóbbi évek kutatása is, amely az indukált rezisztencia jelenségének jobb megismerését és ennek gyakorlati vonatkozásait van hivatva szolgálni. A felsorolt kutatási területeken mind hazai, mind jelentős nemzetközi laboratóriumokkal, ismert peronoszpóra kutatókkal voltam és vagyok élő kapcsolatban, évekig vezettem a nemzetközi peronoszpóra munkacsoportot és kiadványának szerkesztésében is részt vettem.

 

Az 1970-es évek második felétől részt veszek a hazai olaj napraforgó termesztését veszélyeztető kórokozók vizsgálatában. Érdeklődési körömnek és az adott növény-egészségügyi helyzetnek megfelelően már 1976-tól foglalkozom a napraforgó-peronoszpórával. Ez a növény - kórokozó kapcsolat a hatékony védekezés kidolgozása mellett kiváló lehetőséget nyújtott és nyújt a fentiekben felsorolt kutatások végzéséhez. A kezdetektől nagy hangsúlyt fektetek a nemzetközi együttműködésre és erre kiválóan megfelel a Nemzetközi Napraforgó Társaságba tartozó napraforgó patológusokkal és nemesítőkkel kialakított jó munkakapcsolatom. 2000-től a Társaság magyarországi vezetőségi tagjaként még többet tudok tenni ennek a fontos gazdasági növénynek a biztonságos termesztéséért.

 

Kutatási projektek:

 

FKFP: A napraforgó-peronoszpóra változékonysága (1999-2001)

 

MÖB-DAAD: A szisztemikus szerzett rezisztencia tanulmányozása gabonaféléken és napraforgón. (2000-2001)

 

OTKA: Növényi aktivátorok szerepe a növényvédelemben (2002-2004)

 

GAK: Mikoparaziták lehetséges alkalmazása a napraforgó szklerotíniás betegsége ellen. (2006-2008)

 

Az indukált és genetikai rezisztencia tanulmányozása a napraforgó biotróf és nekrotróf kórokozókkal való kapcsolatában. (2010-2013)

 

Néhány kiemelt publikáció:

Körösi, K., Lázár, N., Virányi, F. (2009): Resistance to downy mildew in sunflower induced by chemical activators. ACTA PHYTOPATHOLOGICA ET ENTOMOLOGICA HUNGARICA 44, 1-9.

 

Komjáti, H., Bakonyi, J., Spring, O., Virányi, F. (2008): Analysis of Plasmopara halstedii using cellulose-acetate gel electrophoresis. PLANT PATHOLOGY 57, 57-63.

 

Komjáti, H., Walcz, I. Virányi, F., Zipper, R., Thines, M., Spring, O. (2007): Characteristics of a Plasmopara angustiterminalis isolate from Xanthium strumarium. EUROPEAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY 119, 421-428.

 

Hoffmann, P., Virányi, F. (2007): The occurrence of cleistothecia of Erysiphe necator (grapevine powdery mildew) and their epidemiological significance in some vine-growing regions of Hungary. ACTA PHYTOPATHOLOGICA ET ENTOMOLOGICA HUNGARICA 42, 9-16.

 

Komjáti, H., Fekete, Cs., Virányi, F. (2004): Genetic and molecular characterisation of Plasmopara halstedii isolates from Hungary. In: Advances in Downy Mildew Research Vol. 2, (P. Spencer-Phillips and M. Jeger eds.), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp. 193-201.

 

Bán, R., A. I. Engloner, F. Virányi (2000): Occurrence of fungal pathogens in

relation to reed quality. ZEITSCHRIFT FÜR PFLANZENKRANKHEITEN UND PFLANZENSCHUTZ 107: 258-266.

 

Virányi, F., Gulya, T. J. (1995): Inter-isolate variation for virulence in Plasmopara halstedii (sunflower downy mildew) from Hungary. PLANT PATHOLOGY 44, 619-624.

 

Zahka, G., F. Virányi (1991): Axenic culture of the downy mildew fungus Plasmopara halstedii in Agrobacterium rhizogenes-induced roots of sunflower (Helianthus annuus). CAN J BOT 69, p.2709-2715.

 

Gulya, T. J., Sackston, W. E., Virányi, F., Masirevic, S., Rashid, K. Y. (1991): New races of the sunflower downy mildew pathogen (Plasmopara halstedii) in Europe and North and South America. JOURNAL OF PHYTOPATHOLOGY 132, 303-311.

 

Virányi, F., Oros, G. (1991): Developmental stage response to fungicides of Plasmopara halstedii (sunflower downy mildew). MYCOLOGICAL RESEARCH 95, 199-205.

 

Virányi, F., I. Sziráki (1986): Establishment of dual cultures of Plasmopara halstedii and sunflower. TRANS BR MYCOL SOC 87: 323-325.

 

Bartha M., Virányi F. és Lukács P. (1981): Új, összetett módszer a napraforgók peronoszpóra-ellenállóságának elbírálására. NÖVÉNYTERMELÉS 30: 127-133.

 

Virányi, F., I. Blok (1976): Hypersensitivity of lettuce leaves inoculated with Bremia

 lactucae Regel. NETH J PLANT PATHOL 82: 251-254.

 

Virányi, F. (1975): Studies on the biology and ecology of onion downy mildew [Peronospora destructor (Berk.) Fries] in Hungary. III. Epidemiology of the disease. ACTA PHYTOPATHOL HUNG 10: 321-328.