Better Training for Safer Food - a SZIE MKK Növényvédelmi Intézete az Európai Integrált Növényvédelmi képzés élvonalában

Az Európai Unió Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynöksége (CHAFEA) irányításával számos területen folyik képzés tagállamok vezető szakemberei számára a biztonságos élelmiszerelőállítás érdekében (Better Training For Safer Food)
Ezek közül egyik a Fenntartható Peszticid használat EU Keretirányelvben foglalt Integrált Növényvédelmi képzés Európa 14 helyszínén folyik Spanyolországtól Lettországig. Ebben a programban az integrált növényvédelem farm szintű alkalmazását Kiss József, az MKK Növényvédelmi Intézetének Professzora oktatja, ami jelzi a Kar és az Intézet kiemelkedő európai szerepét ezen a területen.