Gazdálkodók továbbképzése a féltermészetes él?helyek károsító szabályzó szerepér?l

Intézetünk részt vesz a Quessa (Quantification of Ecological Services for Sustainable Agriculture, www.quessa.eu) FP7 Uniós projektben

A projekt a fenntartható mez?gazdaság érdekében a féltermészetes él?helyek - pl. él?sövények, füves-virágos táblaszegélyek, vizes él?helyek, legel?k- által nyújtott fontosabb ökoszisztéma szolgáltatásokat és azok mértékét határozza meg. Az ökoszisztéma szolgáltatások közül a projekt a kártev?k szabályozására és a beporzásra helyez kiemelt hangsúlyt. Ennek keretében kapcsolatot tartunk helyi termel?kkel is,célul t?zve  a gazdálkodók tudásának b?vítését, hogy hatékonyabban tudják támogatni felhasználni ezen természetes folyamatokat.
Jászárokszállás térségében, június 10-én az egyik kísérleti táblánkon képzést tartottunk a helyi gazdálkodóknak. Példákkal (zsákmány rovarlárvák, izolált/izolálatlan vetésfehérít? lárvák és gyommagvak fogyasztása) mutattuk be, hogy milyen szerepe van a féltermészetes él?helyeknek, az onnan betelepül? természetes ellenségeknek az ?szi búza kártev?inek gyérítésében.
A gazdálkodók megfigyelték a virágos táblaszegélyben fellelhet? ragadozó szervezeteket (katicabogarak, pókok stb.) majd intézetünk munkatársaival beszélgetést folytattak ezek szerepér?l, életmódjáról, illetve a virágos táblaszegélyek „Zöldítés” programban betöltött szerepér?l.